இந்தியாவிற்கு குவியும் அந்நிய நேரடி முதலீடு: முதலிடத்தில் மொரீஷியஸ்

கடந்தாண்டை ஒப்பிடும்போது நடப்பாண்டில் அந்நிய நேரடி முதலீடு 15 விழுக்காடு உயர்வைச் சந்தித்துள்ளது.

நாட்டின் அந்நிய நேரடி முதலீடு குறித்து மத்திய அரசு முக்கியப் புள்ளிவிவரத்தை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, 2019ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்-செப்டம்பர் காலாண்டில் நாட்டின் மொத்த அந்நிய நேரடி முதலீடு 19 லட்சம் கோடி ரூபாயாக (26 பில்லியன் டாலர்) இருந்த நிலையில், நடப்பு நிதியாண்டில் இதே காலாண்டில் சுமார் 2.2 லட்சம் கோடி ரூபாயாக (30 பில்லியன் டாலர்) உயர்வைச் சந்தித்துள்ளது.

அதிக முதலீடுகளை ஈர்த்த மாநிலத்தில் குஜராத் முதலிடம் வகிக்கிறது. அதற்கடுத்தபடியாக மகாராஷ்டிரா இரண்டாமிடத்திலும், கர்நாடகா மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளன.